SMEs Digital

Saznajte više o projektu SMEs Digital

Ovaj projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Projekat realizuje Naučno tehnološki park Čačak u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku. Program Unapređenje poslovanja MSP-a kroz program digitalne transformacije omogućava sprovođenje digitalizacije srpske privrede – kroz edukacije, savetovanja, kao i saradnju između nosioca digitalnih tehnologija i preduzeća koja žele da primene ove tehnologije u svom poslovanju.

Cilj

Projekat "SMEs Digital" ima za cilj razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP) i IT startap kompanija, na lokalnom nivou, odnosno u Moravičkom, Raškom i Zlatiborskom okrugu, kroz program digitalne transformacije.

Kako postići cilj

MSP su jedni od glavnih nosioca savremene ekonomije i često najinovativniji i najfleksibilniji segment industrije. Opstanak MSP zavisi od unapređenja njihovog poslovanja, koje je u današenjem svetu informacionih tehnologija veoma izazovno. To se može postići primenom velikog broja digitalnih alata, različite namene, koji pomažu preduzećima da automatizuju, ubrzaju, optimizuju svoje poslovne procese i obezbede rast izvoza domaćih proizvoda i usluga. U tome im je neophodna podrška IT kompanija, koje mogu njihove zahteve uvesti u svet informacionih tehnologija.

Značaj za poslovanje NTP Čačak

Cilj NTP Čačka je da preduzetnici, preduzeća, IT kompanije, obrazovne ustanove i ljudi sa poslovnim idejama prepoznaju Naučno tehnološki park kao partnera i prijatelja u razvoju poslovne ideje i poslovanja. NTP Čačak podržava i obezbeđuje mogućnosti za razvoj MSP koja su zainteresovana za digitalnu transformaciju. Ujedno, pruža i subvencionisane uslove za potencijalno nove stanare NTP Čačak koji razvijaju inovativne IT usluge.

Uticaj projekta na privredu u Čačku

Projekat SMEs Digital je od velikog značaja za celokupnu privredu u Moravičkom okrugu, koji se ogleda najpre u uspostavljanju i razvijanju mreže preduzetnika, IT stručnjaka i saradnika; unapređenje znanja o digitalnoj transformaciji MSP, upoznavanje sa najkorisnijim digitalnim alatima, upoznavanje sa trenutnim stepenom razvoja digitalizacije MSP u okrugu, resursima (ljudskim, vremenskim i finansijskim) koje je potrebno obezbediti da bi se uspešno sprovela digitalna tranformacija.

Nastavak projekta nakon prestanka finansiranja od EU

Nastavak projekta nakon završetka projektnog ciklusa bić́e obezbeđen uspostavljanjem obostrano korisnih i održivih partnerstava između NTP Čačak, FTN u Čačku, malih i srednjih preduzeća i IT kompanija. Budući da su tokom trajanja projekta održane radionice i predstavljeni korisni digitalni alati, plan je da se kontinuirano nastavi sa prikupljanjem informacija od strane MSP, kao i da se organizuju redovne polugodišnje radionice kako bi se pratio napredak digitalizacije MSP i nivo svesti o potrebama za digitalnim unapređenim poslovanjem. Veb stranica projekta će biti aktivna još najmanje tri godine nakon završetka projekta, tako da ciljna publika može pristupiti njenom sadržaju, učiti iz dostupnih materijala i koristiti ga kao referentnu tačku za budući rad. Svrha projekta je pomoć malim i srednjim preduzećima da digitalno transformišu svoje poslovanje ili deo poslovanja, uz besplatnu podršku i vođenje od strane stručnih konsultanata.

Kao IT konsultanti na ovom projektu, učestvuju članovi tima kompanije Docus, u sastavu:
- Ivan Radojević,
- Pavle Nikitović,
- Marko Petrović.

IT konsultanti zajedno sa odabranih osam malih i srednjih preduzeća izrađuje strateški dokument Plan digitalnog razvoja, koji služi kao osnova za unapređenje poslovnih procesa, proizvoda ili usluga preduzeća. Plan obuhvata definisanje digitalnog alata koji će biti implementiran u preduzeću.


Mala i srednja preduzeća koja učestvuju u ovom projektu su:

  1. Tetragon, Čačak – proizvodnja lepkova
  2. Uniplast, Čačak – proizvodnja medicinske, farmaceutske i kozmetičke ambalaže
  3. Umetnička radionica Dar, Gornji Milanovac – izrada unikatnih predmeta
  4. Ecomex, Čačak - uvoz i distribucija alata, mašina i pribora
  5. IKL Livnica, Guča - Livnica - Odlivci, peći na čvrsto gorivo i galanterija
  6. Sekula gas, Čačak - Instalacija uređaja za alternativna goriva u automobile
  7. Basna, Čačak – Proizvodnja biouglja, ćumura i briketa