EU PRO+

Saznajte više o projektu EU PRO+

Научно технолшки парк Чачак, као инструмент локалног и регионалног економског развоја значајну пажњу посвећује савременим технолошким достигнућима и доприноси развоју пословног амбијента за јачање конкурентности привредних субјеката. Унапређење и надоградња образовања, примена савремених технологија и размена искуства су основ улагања у развој пословног сектора на подручју централне и западне Србије, што је наша мисија.

На путу ка остварењу још бољих резултата подржани смо кроз програм Европске уније за локални развој “ЕУ ПРО Плус, допринос уравнотеженијем друштвено-економском развоју”. Један од 16 подржаних пројеката у овом позиву је и пројекат НТП Чачак “Иновације и нове технологије у малим и средњим предузећима централне и западне Србије“ који се реализује до марта 2023. године.

Планиране активности фокусиране су на три развојне области:

- Развој и примена роботике у пословању;

- Data Science and Artificial Intelligence;

- Приступни фондови за мала и средња предузећа.

Тренутно је отворен позив компанијама за пријаву на програм Стручне и техничке подршке у интеграцији роботике и дигитализације у пословању.Програм спроводе ментори са Електротехничког факултета из Београда, са вишегодишњим искуством у раду са привредом како у Србији тако и у иностранству.

Овај програм обухвата:

● Посета експерта у трајању од два дана. Кроз ову посету биће сагледано тренутно стање аутоматизације у Вашем предузећу, као и ревизија дигитализације која подразумева заједнично дефинисање корака ка повећању нивоа аутоматизације;
● Спецификација опреме за идентификовани предлог интеграције роботике и дигитализације у пословању која подразумева дефинисање капиталне опреме (ПЛЦ, роботи, сензори, сервери, итд.);
● Прорачун периода потребног за поврат инвестиције (РОИ),
● Израду две Демо апликације у оквиру лабораторије НТП Чачак.


Zainteresovane kompanije se mogu prijaviti putem mejla bso@ntpcacak.rs ili na broj telefona +381 60 5590 413. najkasnije do 10.02.2023. godine do 12h.

У периоду од јуна до децембра 2022. године, организован је низ радионица и обука у оквиру пројекта, који су намењени компанијама из МСП сектора централне и западне Србије. Током септембра организован је Демо дан као иницијална активност у оквиру компоненте пројекта која се односи на примену роботике у унапређењу производних процеса и услуга након чега су уследиле три итерације обука на савременој опреми у НТП Лабораторији током октобра и новембра 2022. године. Паралелно са овом компонентом пројекта, током септембра 2022. године, одржана су и два уводна тренинга са акцентом на услуге стручне и техничке подршке компанијама у припреми апликација за иновационе пројекте.