EU PRO+

Saznajte više o projektu EU PRO+

Научно технолшки парк Чачак, као инструмент локалног и регионалног економског развоја значајну пажњу посвећује савременим технолошким достигнућима и доприноси развоју пословног амбијента за јачање конкурентности привредних субјеката. Унапређење и надоградња образовања, примена савремених технологија и размена искуства су основ улагања у развој пословног сектора на подручју централне и западне Србије, што је наша мисија.

На путу ка остварењу још бољих резултата подржани смо кроз програм Европске уније за локални развој “ЕУ ПРО Плус, допринос уравнотеженијем друштвено-економском развоју”. Један од 16 подржаних пројеката у овом позиву је и пројекат НТП Чачак “Иновације и нове технологије у малим и средњим предузећима централне и западне Србије“ који се реализује до марта 2023. године.

Планиране активности фокусиране су на три развојне области:

- Развој и примена роботике у пословању;

- Data Science and Artificial Intelligence;

- Приступни фондови за мала и средња предузећа.

Пројекат је орјентисан у два правца:
- Први правац се односи на стручну и техничку подршку МСП сектору за писање иновационих пројеката,
- Док се други део пројекта односи на стручну и техничку подршку у интеграцији роботике и дигиталиазације у пословању.

У периоду од јуна до децембра 2022. године, организован је низ радионица и обука у оквиру пројекта, који су намењени компанијама из МСП сектора централне и западне Србије. Током септембра организован је Демо дан као иницијална активност у оквиру компоненте пројекта која се односи на примену роботике у унапређењу производних процеса и услуга након чега су уследиле три итерације обука на савременој опреми у НТП Лабораторији током октобра и новембра 2022. године. Паралелно са овом компонентом пројекта, током септембра 2022. године, одржана су и два уводна тренинга са акцентом на услуге стручне и техничке подршке компанијама у припреми апликација за иновационе пројекте.

Дана, 14.02.2023., реализовано је завршно предавање са темом "Развојни пројекти" као и Б2Б састанци, у просторијама Научно технолошког парка Чачак. Предавање са темом Припреме развојних пројеката, у оквиру компоненте Менторинг програма на пројекту "Иновације и нове технологије у МСП централне и западне Србије", реализовали су предавачи из РРА Златибор. Након предавања одржани су Б2Б састанци између компанија (МСП сектор централне и западне Србије).