IT prekvalifikacija

Saznajte više o projektu IT prekvalifikacija

Fakultet tehničkih nauka u Čačku je nosilac programa IT prekvalifijacija u saradnji sa Naučno tehnološkim parkom Čačak uz podršku Vlade RS i UNDP-a. Nastava se održava na Fakultetu tehničkih nauka, a saradnja je uspostavljena sa IT kompanijama gde su realizovane stručne prakse nakon kojih se pružaju mogućnosti polaznicima za zapošljavanje.

Cilj programa je osposobljavanje polaznika da mogu samostalno da izrade aplikacije niske i srednje kompleksnosti i da steknu potrebna znanja i veštine za izradu savremenih, dinamičkih veb sajtova i aplikacija.

Kroz svaki godišnji program je uključeno više od 40 polaznika podeljenih u dve grupe: Java i Java Script. Osim pomenuta dva nastavna programa polaznicima je omogućeno da razviju i unaprede meke veštine prema Programu razvoja mekih veština nastalih u Naučno tehnološkom parku Čačak. Pored edukacije NTP Čačak pruža mogućnosti svim polaznicima da stečeno znanje primene kroz sopstvene startape i tehnološke inovacije.

Od 2018. godine, realizovano 4 ciklusa prekvalifikacija i stvoreno više od 30 novih IT stručnjaka koji su našli zaposlenje nakon uspešne prekvalifikacije.