Zajednica

Saznaj kakve sjajne timove i ideje okupljamo zajedno

Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema je ključni instrument za identifikaciju i kontinuirano praćenje svih aktera inovacionog ekosistema, obezbeđujući osnovu za brzu i efikasnu koordinaciju između relevantnih subjekata. Kao deo nacionalne inovacione strategije, ova sveobuhvatna baza podataka je temelj za uspešno ostvarivanje digitalne transformacije Srbije.Fizički članovi

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Virtuelni članovi

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Startap kompanije

Clients
Clients
Clients
Startap timovi

Clients
Clients
Osnivači

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients


Partneri

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients