Tehnopark Srbija 2

Saznajte više o projektu TPS2

„Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова”

Циљ Пројекта “Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова” је повећање конкурентности индустрије високе технологије Србије, раст извоза и запошљавања кроз развој мреже научно-технолошких паркова, како би се охрабрио што већи број младих за технолошко предузетништво и оснивање нових стартап компанија. Пројекат је започет 2019. године и трајаће све до 2023. године.

Програм „Raising starts“ креиран је кроз пројекат “Технопарк Србија 2 – Подстицање извоза кроз развој технолошких паркова” по Меморандуму о сарадњи између Владе Србије и Владе Швајцарске (у име Владе Швајцарске, Државни секретаријат за економске послове, СЕКО). Пројекат спроводи Научно-технолошки парк Београд кроз мрежу научно-технолошких паркова у Београду, Нишу и Чачку. У циљу јачања конкурентности српске привреде, повећања извоза и запошљавања, кроз програм „Raising starts“ ће, кроз више Позива, бити подржан развој до 100 стартап компанија од чега се до 12 односи на Чачак.

„ Raising starts “је програм за подршку Стартапима чији је циљ убрзање развоја иновативних производа/услуга у почетним фазама развоја. Овај програм пружа подршку стартапима у раној фази развоја да премосте препреке на путу од пословне идеје до спремности за инвестиције. Програм обухвата:
- интензивне обуке,
- менторства и
- финансијску подршку засновану на учинку у максималном износу до 20.000 CHF намењених покривању трошкова истраживања и развоја и осталих релевантних трошкова везаних за развој производа/услуге.

Програм је намењен стартап тимовима (најмање 2 члана) и микро привредним друштвима основаним не дуже од две године пре датума објављивања Јавног позива за учешће у актуелном „ Raising starts “програму, а који развијају иновативне производе/услуге за које могу да докажу технолошку изводљивост. Почетак имплементације програма у Чачку планиран је за последњи квартал 2021. године. Овај програм подршке представља велики подстицај, пре свега младима, да уплове у свет иновација и започну развој својих бизнис идеја. Сви заинтересовани се могу обратити тиму НТП Чачак и пре званичног отварања поменутог програма како би се адекватно припремили за исти.

У оквиру пројекта, НТП Чачак одржава сталну сарадњу са НТП Београд и осталим учесницима пројекта, јача капацитете организације, за пријем знања и искуства из НТП Београд како би на најбољи могући начин испунио своју сврху- поспешивање развоја иновационе делатности, кроз креирање услова за стварање иновативних компанија и обезбеђивање подстицајног окружења за њихов рад и развој у региону Чачка.