Circular Innovation Hub “CI-Hub”a

Saznajte više o projektu Circular Innovation Hub “CI-Hub”a

Општи циљ пројекта је „ Развијање вештина за примену паметне специјализације, индустријску транзицију и предузетништво“.

Недавна истраживања су показала да је НЕДОСТАТАК ПРИХВАЋАЊА ПОТРОШАЧА И КОРИСНИКА циркуларне понуде једна од примарних препрека за прелазак на циркуларну економију. С друге стране, ЛАНЦИ СНАБДЕВАЊА постају све скупљи, несигурнији и рањивији, док МСП настављају да траже јефтиније, брже и боље добављаче. Да би се превазишли ови изазови, на ланце снабдевања треба утицати примена обе, КРУЖНЕ ПРАКСЕ и ИНДУСТРИЈА 4.0 ТЕХНОЛОГИЈА. Свеукупни ЦИЉ пројекта је побољшање иновационог потенцијала у МАЊЕ ИНОВАТИВНИМ РЕГИОНИМА које карактеришу ниска РД потрошња, низак проценат ИКТ апликација и низак проценат МСП-а са интензивним знањем, са циљем да се тестира заједнички транснационални транснационални ПРОГРАМ КРУЖНОГ ПРЕЛАЗНОГ АКЦЕЛЕРАТОРА заснованог на ЦИРЦУЛАР МОДЕЛ ЕКСПЕРИЕНЦЕ -слојни ЛАНАЦ СНАБДЕВАЊА који се тиче прихватања Индустрије 4.0 и дати главни одговор о томе како створити вредност у 2 најизазовнија ланца снабдевања: (1) сектору прераде пластике и метала и (2) сектору грађевинарства, који су РИС3 веома важни у мање развијеним областима . Главни ИЗЛАЗИ и РЕЗУЛТАТИ: (1) Алат за праћење индикатора кружног прелаза, 2) Паметан алат за спремност кружног ланца снабдевања; 3) Циркуларни алат за креирање вредности; 4) алат за спремност за трансфер технологије; (5) заједничка платформа е-заједнице за приступ подацима; (6) Модел преноса знања акцелератора са академијом за обуку; (7) нове транснационалне акцелераторске услуге и (8) транснационална стратегија одрживости и преносивости. ПРИСТУП: Пројекат се састоји од 11 пажљиво одабраних компетентних партнера који су према улози подељени у 3 групе. Партнери из ИНОВАТИВНИХ РЕГИОНА (ДЕ,АТ), ТРАНЗИЦИЈСКИХ РЕГИОНА (СИ, ЦЗ,ХУ,СК) и НИСКО ИНОВАЦИЈСКИХ РЕГИОНА (БиХ,РО,РС,БГ) где у свим регионима оба сектора представљају велики значај стратегије РИС3. ИНОВАТИВНОСТ показују заједничке службе за подршку МСП у процесу кружне транзиције. Тај тип АКЦЕЛЕРАТОРСКОГ ПРОГРАМА још не постоји у ЕУ и биће први фокусирани програм на транснационалном нивоу.


Почетак реализације пројекта је јануар 2024. године и реализоваће се наредних 30 месеци.

Водећи партнер пројекта је Pomurje Technology Park, Мурска Собота, Словенија.

Партнери на пројекту су:

PP1 IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. Budapest
PP2 Business Development Agency of Karlovy Vary Region
PP4 Technical University of Cluj-Napoca
PP5 Foundation Cluster Information and Communication Technologies Sofia
PP6 Научно технолошки парк Чачак
PP7 Digital Innovation Hub ONEX Бања Лука
PP8 bwcon research Stuttgart
PP9 Technical University of Kosice
PP10 Carinthia UAS - non-profit limited liability company, Villach
PP11 Croatian Chamber of Economy – County Chamber Varaždin
PP12 Science and technology park Montenegro, Подгорица


Embrace the Green Revolution: Join Our B2GreenHub Ecosystem Today!
B2greenhub Open Call