Baza poslovnih informacija - interaktivna platforma

Saznajte više o ovom projektu

Научно технолошки парк Чачак (у даљем тексту НТП Чачак) у партнерству са ПУ “Унија Чачак 2000” и уз финансијску подршку Развојне агенције Србије (РАС) реализовао је током 2017/2018 године пројекат „Интерактивна платформа пословних информација и нови модел примене иновативних решења“ (у даљем тексту База). Пројекат је осмишљен тако да допринесе унапређењу информисаности и сарадње ММСПП о важности размене информација о ресурсима и јачању конкурентности пословних јединица и да кроз сет услуга утиче на развој иновативности привредних субјеката са територије Моравичког округа, као примарни циљ.

  • Више од 1000 (хиљаду) ММСПП контактирано,
  • Више од 300 (тристотине) привредних субјеката из Моравичког округа оставило је писани траг о стању ресурса и иновативности у свом пословању,
  • Више од 30 (тридесет) студената ангажовано кроз Пројекат,
  • У 50 (педесет) компанија у Моравичком округу, обављено је истраживање и анализа потенцијала и потреба ММСПП за развој иновативности,
  • Више од 8 (осам) конекција је остварено са институцијама за развој и примену иновација (истраживачке институције, високообразвоне и организације за стручну подршку за развој нових компанија и примену иновативних решења).
  • Примењена су 3 (три) иновативна решења у пословању, као модел за будуће услуге које ће пружати НТП Чачак
  • Формирана су 2 (два) нова модела/ алата за унапређење пословних перформанси

Дефинисани кораци реализованог пројекта кроз унапређење услуге и модела за примену иновативних решења су алати подршке развоју и примени иновација у завршним фаза истраживачких процеса започетих на факултетима кроз процес комерцијализације нових производа, технологија и прототипова у току трансфера у реални сектор. Тако ће се обезбедити трајна подршка иноваторима, младим предузетницима, женама предузетницама и другим компанијама у реализацији и комерцијализацији иновативних решења и предузетничких пројеката.