DIH²

Saznajte više o projektu DIH²

Šta je DIH2?

DIH2 je projekat u okviru programa Horizon 2020 koji finansira Evropska Unija, a vodi ga “Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy”, a sastoji se od 35 evropskih partnera. Konzorcijum uključuje mrežu od 25 DIH- ova (digitalno inovacionih habova) iz 25 različitih zemalja. DIH2 ima za cilj da dostigne više od 170 DIH- ova do 2022. godine. Njegova vizija je izgradnja održive panevropske mreže koja će ubrzati razmenu znanja i tehnologije među robotskim digitalnim čvorištima za inovacije (DIH-ovi), posebno tamo gde to olakšava upotreba najnovijih robota i tehnologije u agilnoj proizvodnji širom EU.

Članovi DIH² mreže veruju u tehnologiju robotike koja menja agilnost proizvodnje u malim I srednjim preduzećima (MSP) i podstiču ekonomski rast širom Evropske unije. Uloga DIH² je da olakša veze koje će omogućiti agilnu proizvodnju u fabrikama u kojima je neophodna brzina i svestranost. Mreža DIH² će ostati aktivna nakon projekta DIH² i olakšati i ubrzati razmenu znanja i tehnologije u robotici.

Koje su prednosti pridruživanja DIH2 mreži?

• Pristup ekskluzivnim alatima, poput tržišta znanja za robotiku - RAMP - i pristup objektima koji nude tehničke i netehničke usluge,
• Pristup aktivnoj DIH2 zajednici DIH -ova, koja pruža podršku i stručnost u poslovnim, tehnološkim i ekosistemskim uslugama vezanim za industriju robotike,
• Šansa za blisku saradnju sa već uspostavljenim članovima DIH2 mreže,
• Pozivi za učešće na DIH2 konvencijama i događajima,
• Eksperimenti prenosa tehnologije, koji rade direktno sa malim i srednjim preduzećima koja se suočavaju sa izazovima agilnosti.