Nazad na usluge


Naučno tehnološki park Čačak predstavlja je most između privrede i mladih ambicioznih ljudi željnih znanja. S tim u vezi, želimo da pomognemo kompanijama da pronađu što kvalitetnije kandidate za svoje otvorene pozicije, ali isto tako želimo da damo priliku mladima da ostave svoj CV i na najbolji mogući način predstave sebe potencijalnim poslodavcima.


Neka tvoj CV vide uspešne kompanije 
Obezbeđena stručna praksa
Brzo i lako do posla
Povećanje kompetencija

Ostavi svoj CV


CV baza 
Aktivan pristup bazi CV-jeva
Direktan kontakt sa akademskom zajednicom
Podrška u selekciji ljudskih resursa
Obezbeđena dodatna obuka za zaposlene
Kreiranje imidža najboljeg poslodavca

CV baza