GreenPulse 5.0: your digital and green future


Image

Prethodne sedmice, predstavnici NTP Čačak, kao partneri CI-HUB projekta prisustvovali su događaju "GreenPulse 5.0: your digital and green future" koji je održan u Mariboru, u Sloveniji. Događaj je okupio 24 partnerske organizacije projekta CI-HUB, kompanije, institucije za podršku i druge stejkholdere koji aktivno promovišu ulogu zelenih i digitalnih tehnologija. 

U okviru događaja održan je sastanak partnerskih organizacija na projektu, gde su utvrđeni naredni koraci i aktivnosti za uspešnu implementaciju.