Uvod u inkubator i inovacioni ekosistem, 2. deo


Image

Danas, u Naučno tehnološkom parku Čačak (u daljem tekstu NTP Čačak), održana je druga u nizu obuka, na temu “Uvod u inkubator i inovacioni ekosistem” namenjena podizanju kapaciteta zaposlenih u tri inovaciona inkubatora (Inovacioni inkubator Univerziteta u Kragujevcu, Inovacioni inkubator Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Inovacioni inkubator Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu).

Obuku je organizovao NTP Čačak, a predavač na obuci je bila je g-đa Snežana Selaković, iskusni stručnjak u oblasti inovacionog preduzetništva.

Pored predstavnika tri inovaciona inkubatora, gosti na obuci bili su i predstavnici startap centara (CRID Vrnjačka Banja i IBC Zlatibor) koji su mogli da čuju korisne informacije za podizanje svojih kapaciteta.

Obuka je imala je za cilj da upozna učesnike sa konceptom vizije, misije i ciljeva inovacionih inkubatora, njegovom ulogom u razvoju inovacionih ideja i načinima na koje inkubatori treba da implementiraju podršku startapima i inovacionim idejama.

Predavač g-đa Selaković delila je svoje znanje i iskustvo, a učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i razmenjuju ideje.