Fond za inovacionu delatnost OTVARA novi JAVNI POZIV za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija


Image

Privatnom i akademskom sektoru Srbije obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 10,3 miliona evra, za projektno finansiranje u okviru IPA projekta “Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća”.

Šta možete da očekujete?

Za ostvarivanje inovacionog potencijala i pristup globalnom tržištu, Fond preduzećima nudi značajnu finansijsku pomoć u iznosu do 120.000 evra i do 500.000 evra po pojedinačnom projektu.

Drugi javni poziv otvoren je za tri programa podrške Fonda: Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede.

Program ranog razvoja: Podstiče inovativno preduzetništvo i osigurava opstanak startapa koji su u ranoj fazi razvoja, pružanjem finansijske podrške do 120.000 evra, sa 70% učešća Fonda po pojedinačnom projektu. Projektno finansiranje se odnosi na razvoj inovacija koje imaju komercijalni potencijal.

Program sufinansiranja inovacija: Podržava realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija etabliranih preduzeća. Za pokrivanje visokih troškova prenosa istraživanja u komercijalno održiv proizvod, visokotehnološkim preduzećima na raspolaganju je do 500.000 evra, sa učešćem Fonda od 60%/70% ukupnog budžeta pojedinačnog projekta.

Program saradnje nauke i privrede: Unapređuje industrijska istraživanja podsticanjem zajedničke saradnje privatnog sektora i naučnoistraživačkih organizacija. Sa idejom da stvaraju nove ili unaprede postojeće komercijalno isplative proizvode i usluge, Fond dodeljuje konzorcijumima do 500.000 evra sa 60%/70% učešća u ukupnom budžetu pojedinačnog projekta.

Kako se prijaviti?

Preuzeća mogu podneti predloge inovativnih projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije putem portala Fonda.

Detalje javnih poziva, kao i prijavne formulare, možete pronaći na LINKU.

Rok za dostavljanje prijava: 1. april 2024. godine do 12 časova.

Bespovratna finansijska podrška za razvoj novih proizvoda, usluga i/ili tehnologija obezbeđena je u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i podršci Evropske unije.