NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK JAČA INOVACIONU ZAJEDNICU ZAPADNE SRBIJE KROZ "PROGRAM PODIZANJA KAPACITETA REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA"


Image

Cilj podsticanja inovacija i jačanja preduzetništva na teritoriji zapadne Srbije, Naučno tehnološki park Čačak u konzorcijumu sa sa Centrom za razvoj inovativnih delatnosti Vrnjačka Banja, Regionalnim inovacionim startap centrom "Impuls" Gornji Milanovac, Centrom za razvoj inovacija Ivanjica, Biznis inovacionim centrom Zlatibor, Regionalnim inovacionim startap centrom Priboj i Inovacionim startap centrom Bajina Bašta realizuje projekat “Program podizanja kapaciteta regionalnih startap centara u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima”.

Ovaj program, podržan od strane Fonda za inovacionu delatnost, a koji predstavlja jedan od koraka ka integraciji sistema podrške razvoju inovacija u Republici Srbiji. Program se realizuje u naredne dve godinem a opšti cilj ovog programa je razvoj kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara, uključujući startap inkubatore, startap centre, smart city centre, i slične organizacije koje podržavaju preduzetničke timove i novoosnovana inovativna preduzeća. Jedan od ključnih aspekata programa je integracija regionalnih inovacionih startap centara sa naučno-tehnološkim parkovima.

Ova sinergija ima za cilj razvoj inovativne zajednice na lokalnom nivou, kao i sistemski razvoj inovacione delatnosti i unapređenje inovacionog ekosistema na teritoriji Republike Srbije.