Održaće se niz predavanja i obuka na temu "Cirkularna ekonomija"


Image

Naučno tehnološki park Čačak u okviru projekta „Promocija malih i srednjih preduzeća i startapa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije” (“SME and Start-up promotion in the area of innovative technologies and green economy") uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ realizuje obuke Cirkularne ekonomije.

Cilj obuka cirkularne ekonomije je osposobiti polaznike da razumeju, usvoje i primene principe održivog poslovanja i upravljanja resursima u okviru svojih preduzetničkih poduhvata. Kroz obuke, polaznici stiču znanje o konceptu cirkularne ekonomije i nauče kako da ga primene u praksi, sa ciljem da unaprede svoje poslovanje i doprinesu očuvanju životne sredine.‚

 Program obuka obuhvata sledeće teme:

    1. Osnove cirkularne ekonomije
    1. Cirkularni dizajn proizvoda ili usluga
    1. Cirkularni biznis model.


Obuke će se održavati u interaktivnom formatu sa ciljem aktivne participacije učesnika i razmena iskustava.

Rok za prijavu je 28.7. 2023. Godine u 15 časova.

Ukoliko ste zainteresovani za obuke možete se prijaviti putem linka-