Održan prvi trening pneumatike za MSP sektor, profesore sa fakulteta i srednjih škola


Image

U okviru projekta " Promocija MSP i startapa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije", održana je prva radionica pneumatike. Obuka je namenjena kompanijama iz MSP sektora, medju kojima su se našle ABL production, Alfaco inženjerig, Alfaterm d.o.o. kao i profesorima sa fakulteta i srednjih škola. 

Pored izazova za mala i srednja preduzeća da se prilagode digitalizaciji i inovativnim tehnologijama, osnovni cilj ovih obuka jeste da polaznici steknu neophodna znanja iz navedene oblasti. U narednom periodu organizovaće se obuke pneumoelektronike i korišćenje PLC-a na kojim će učesnici  steći neophodna znanja iz ovih oblasti.