Predavanje na temu "Big Data i kapaciteti Data centra"


Image

Danas je u konferencijskoj sali NTP Čačak održan događaj na temu “Big Data i kapaciteti Data centra”. Predavanje je realizvano kao jedna od aktivnosti na projektu “Inovacije i nove tehnologije u MSP centralne i zapadne Srbije”.

Predavači su bili ispred Data centra, Nenad Kostadinović i Danko Milenić, inženjeri u odseku za upravljanje Data centrom i brigu o korisnicima i Andreja Gluščević, koordinator za standardizaciju i otvaranje podataka ispred Kancelarije za IT.

U okviru predavanja je bilo reči o konceptu Big Data kao i o Nacionalnoj platformi za veštačku intelegijenciju koja je uspostavljena u okviru državnog Data centra u Kragujevcu.