Могућности примене термовизије у савременој техници


Image

У Научно технолошком парку Чачак је 01. априла 2014. године одржан пословни сусрет у оквиру програма „Business Friday“, на тему:

„Могућности примене термовизије у савременој техници

Професор на Факултету техничких наука у Чачку Небојша Митровић, представио је могућност примене термовизијских система у техници.

Предавање је било намењено студентима, инжењерима и фирмама. Термовизијску опрему је могуће користити ради адекватног одржавања производног процеса, констатовања недостатака у инсталцијама и снимања енергетских губитака у зградарству.  

ФТН Чачак последњих десетак година ради на примени термовизије. Поред могућности снимања термовизијских снимака, развијен је систем динамичког мониторинга. Тако се омогућава формирање термовизијског видеа у дужини од око 20 минута о процесима који се одигравају динамички веома брзо. То је нешто што се са студентима мастер и докторских студија самостално развија на ФТН и могуће је да се то презентира стручној јавности, односно свима онима који мисле да термовизија може да се код њих примени.

Термовизијска опрема посебно може бити интересантна малим и средњим предузећима и власницима стамбених објеката који у последње време инсталирају соларне панеле.

Тренутно се на ФТН Чачак развија пилот пројекат одржавања соларних панела где је термовизија најмоћније средство и метода за праћење правилног рада соларних панела и њихово одржавање током експлатације, које може бити и до 15 година, наводи Небојша Митровић.

Термовизијско снимање представља неконтактни метод којим се у делићу секунде региструје емитовање топлоте, односно инфрацрвено зрачење. Снимање емитовања тих зрачења нашло је широку примену за праћење различитих појава у различитим областима људског деловања, као што су електроника, машинство, грађевинарство, архитектура, чак и у медицина.

Након одржаног предавања Научно технолошки парк Чачак је отпочео припрему модела услуга термовизијског снимања за фирме и заинтересоване суграђене. Уколико препознајете потребу за услугама ове врсте ускоро ћете сазнати више информација на нашем сајту.