"Primena robotike u unapređenju poslovnih procesa i proizvoda" - II termin


Image

Projekat: Inovacije i nove tehnologije u MSP centralne i zapadne Srbije

U Naučno tehnološkom parku Čačak, u periodu od 12. do 14. oktobra 2022. godine, održan je drugi termin praktične obuke, iz oblasti robotike i automatizacije, „Primena robotike u unapređenju proizvodnih procesa i proizvoda“, za mala i srednja preduzeća sa područja centralne i zapadne Srbije.

Obuke realizuju profesori Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, (eksperati za robotiku sa višegodišnjim iskustvom u radu sa privredom u Srbiji i inostranstvu).

Obuke se vrše na najsavremenijoj opremi u okviru laboratorije NTP-a Čačak, koja će MSP-ovima biti na raspolaganju i nakon realizovanih termina obuka.

Planirano je da tokom septembra, oktobra i novembra, program edukacija bude realizovan kroz tri termina. Treći termin obuke planiran je za period od 02. do 04. novembra 2022. godine.

Nakon realizovanih praktičnih obuka,  odabrani MSP-ovi će ući u proces projektovanja i sistem integracije rešenja neophodnih za unapređenje procesa proizvodnje.

Projekat „Inovacije i nove tehnologije u MSP centralne i zapadne Srbije“, finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz EUPRO+ program.

Svi dodatno zainteresovani za treći termin obuke mogu se prijaviti putem linka.