Seminar za privrednike


Image

Grad Čačak je 13. i 14. aprila, u saradnji sa Forumom privrednika Čačka i Naučno tehnološkim parkom Čačak organizovao besplatan seminar za privrednike na temu “Zakon o javnim nabavkama i Portal javnih nabavki iz ugla ponuđača” koji se održavao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, u terminu od 09 do 13 časova.

Predavač na ovom seminaru je bio Marko Radaković, osnivač i vlasnik agencije “Tender team”, koji ima dugogodišnje iskustvo kao konsultant i predavač u sektoru javne nabavke, a od 2020. godine je na funkciji rukovodioca Sektora za javne nabavke i ugovaranje u JP “Putevi Beograda”.

Seminar je imao za cilj da privrednike informiše o tome:
-kako da se registruju kao klijenti, odnosno ponuđači na Portalu javnih nabavki
-kako da se izradi ponudu/prijava
-kako da se elektronskim putem podnese ponuda, kao i način izmene, dopune i opoziva ponude,
-načine kriterijuma za dodelu ugovora,
-koja su prava ponuđača u vezi sa konkursnom dokumentacijom, zahtevima za njenom izmenom i pojašnjenjima,
-kako da se prepoznaju diskriminatorski kriterijumi za izbor (poslovni, kadrovski, tehnički, finansijski),
-kao i sve ono što je potrebno da se koristi Portal javnih nabavki u skladu sa Zakonom.

Pored toga što su privrednici naučili kako se podnosi prihvatljiva ponuda, učesnicima seminara je prezentovano kako da zaštite svoja zakonska prava u skladu sa Zakonom, ukoliko smatraju da su im ista povređena prilikom sprovođenja postupka javne nabavke.

Seminar je u potpunosti podržan sredstvima budžeta Grada Čačka i organizovan je u dva termina po 40 učesnika.