Poseta delegacije iz budućeg Inovacionog startap centra Mali Zvornik


Image
Delegacija budućeg Regionalnog inovacionog startap centra Mali Zvornik danas je posetila Naučno tehnološki park Čačak.

Cilj posete ogledao se u razmeni znanja i iskustva, i kreiranju predloga koji mogu pomoći kvalitetnijem pridruživanju inovacionoj zajednici RISC-a Mali Zvornik.
 
Predstavnici NTP-a Čačak su predstavili postignuća i dosadašnje uspehe, ali i razvoj Naučno tehnološkog parka Čačak i uspostavljanje saradnje sa privredom i akademskom zajednicom. Kako je Naučno tehnološki park Čačak primer dobre i uspešne prakse, ali i deo nacionalne mreže naučno-tehnoloških parkova, ova poseta je značajno uticala na razvoj inovacione zajednice i kreiranje mreže inovacionih centara.

Zatim je usledio obilazak infrstrukturnih kapaciteta sedišta NTP-a i Regionalnog inovacionog startap centra Čačak. Predloženo je ostvarivanje poslovno-tehničke saradnje ova dva subjekta.