Saznajte sve o programima podrške za razvoj inovacija


Image

Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Naučno tehnološkim parkovima u Beogradu, Nišu i Čačku organizuje radionicu na temu aktuelnog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u sredu, 21. jula 2021. godine sa početkom u 15.30 časova. Učešće je dostupno putem Zoom aplikacije. Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima i neformnim timovima, a inovativni projekti se sufinansiraju u iznosu do 80.000 evra. Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu do 300.000 evra. Program saradnje nauke i privrede pruža finansijsku podršku do 300.000 evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije obezbeđen je nastavak sprovođenja programa Fonda kroz IPA2018 Projekat „Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP“. Javni poziv je otvoren do 15. septembra 2021. godine do 15 časova.