"Exchange 5" Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom


Image

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014. Projekat sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Naučno tehnološki park Čačak će u saradnji sa Gradom Čačkom, opštinama Gornji Milanovac i Ivanjica, kao i Regionalnom agencijom za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga realizovati projekat pod nazivom „Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom“. Ovaj projekat se bavi trenutno najizazovnijim područujem u lokalnoj samoupravi – upravljanje javnom imovinom, kao i njegovim jakim uticajem na upravljanje javnim finansijama. Upravljanje imovinom je oblast koja zahteva temeljno uređenje, a putem ovog projekta dobija zasluženu pažnju da se ta problematika uredi i bude alat za privlačenje investicija i ostvarivanje benefita u gradovima i opštinama. Kvalitetne zakonske izmene daju šansu da lokalne samouprave dobro upravljaju i koriste javnu svojinu, da se ona upiše i koristi za razvoj. Spora administracija i proces donošenja odluka, strateško planiranje i nedostatak finansijskih sredstava suzili su nacionalnu regulativu u različitim kursevima tokom prethodnih decenija. To je uzrokovalo odlaganja u većini rešenja lokalnih administracija, nejasne procedure i različita tumačenja različitih propisa, uključujući nedostatak agilnog i standardizovanog postupka popisa javne imovine na lokalnom nivou i procesa registracije. OPŠTI CILJ PROJEKTA: Doprinos povećanju efektivnosti, efikasnosti i transparentnosti javne administracije kroz poboljšanje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou, omogućavanjem javnih usluga pogodnijim i pristupačnijim građanima i preduzećima. SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA: Povećanje kapaciteta upravljanja javnom imovinom opština Čačak, Gornji Milanovac i Ivanjica, pružanje srodnih usluga uspostavljanjem efikasne, efektivne i transparentne baze podataka o javnom vlasništvu, posebno za osnovne, komunalne infrastrukture koja snažno utiče na donošenje odluka LSG-a, životni uslovi građana i okruženje za razvoj poslovanja. Projekat se bavi procesom legalizacije podžemne komunalne mreže kao vredne javne imovine za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i efikasno planiranje budžeta i realizaciju svih budućih investicija. Sa pratećom infrastrukturom iznad i ispod zemlje, kao sastavnim delom mreža. AKTIVNOSTI: A1.1. Uspostavljanje/poboljšanje opštinske organizacije u oblasti javnog upravljanja; A2.1. Jačanje kapaciteta službenika lokalne samouprave, osoblja i predstavnika opštinskih institucija i organizacija; A3.1. Analiza i uspostavljanje neophodne informaciono komunikacione tehnologije za javno upravljanje usklađene sa zahtevima važećih propisa; A4.1. Prikupljanje, verifikacija i analiza podataka o imovini; A5.1. Unošenje podataka o imovinskom vlasništvu od strane lokalne samouprave u Centralnu bazu podataka koju vodi Republička direkcija za imovinu Republike Srbije; A6.1. Povezivanje imovinske baze podataka i knjigovodstvene baze podataka Gradske uprave za finansije; A7.1. Utvrđivanje stvarnog stanja imovine, njenog korisnika ili svrhe i iniciranje promene u Katastarskoj evidenciji; A8.1. Sprovođenje geodetskih radova koji su neophodni za ostvarivanje prava na registraciju javnog vlasništva kod Republikog geodetskog zavoda; A9.1. Utvrđivanje vrednosti imovine definisane kao prioritet za vrednovanje; A10.1. Priprema tehničke dokumentacije neophodne za legalizaciju imovine bez građevinske dozvole; A11.1. Promocija aktivnosti projekta i povećanje vidljivosti akcije. REZULTATI: R1 – Usklađivanje 12 postojećih i dostavljanje nedostajućih akata lokalnoj samoupravi koje se bave javnom imovinom; R2 – Povećanje kapaciteta 160 službenika i zaposlenih u javnom sektoru; R3 – Uspostavljanje informaciono komunikacionih tehnologija u oblasti javnog upravljanja; R4 – Prikupljanje, provera i analiza do 50 baza podataka; R5 – Unošenje podataka za 3 opštine, za 3 komunalne mreže i pripadajuću infrastrukturu; R6 – Povezivanje 3 baze podataka o imovini sa knjigovodstvenom bazom podataka; R7 – Utvrđivanje stvarnog stanja imovine, njenog korisnika ili svrhe i iniciranje promene u katastru; R8 – Sprovođenje geodetskih radova na 46 km komunalne mreže; R9 – Utvrđivanje vrednosti 3 javne vodovodne mreže; R10 – Priprema tehničke dokumentacije neophodne za legalizaciju; R11 – Vidljivost i promovisanje projekta.


 


Održana završna konferencija na projektu Exchange 5


   


Završna konferencija projekta:„Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom“ koji su zajednički realizovali Grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica, Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Naučno tehnološki park kao pridruženi entitet, održana je 13. novembra 2020 godine u Hotelu „Livade“ Čačak. Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije ( CFCU ). Zbog pandemije izazvane virusom COVID -19 i najnovijih mera Vlade Republike Srbije, prema kojoj se ograničava broj ljudi koji mogu da borave na jednom mestu u zatvorenom ili na otvorenom, konferenciji je prisustvovalo 5 učesnika, zaposlenih u Gradu Čačku, bez mogućnosti medijskog prisustva. Ostali učesnici su prisustvovali putem Google Meeting-a . Prezentacije su održali: Gordan Đorđević, šef Odeljenja za informatiku i analitiku Grada Čačka sa temom: „Povezivanje baze podataka o imovini sa računovodstvenom bazom podataka Uprave za finansije; Svetlana Jevtović, Odeljenje za imovinsko pravne poslove, Opština Gornji Milanovac sa temom „Pravni i organizacioni okvir upravljanja javnom svojinom“ i Milka Kaplanović, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove - koordinator za LER opštine Ivanjica sa temom, „Upravljanje imovinom u javnoj svojini u opštini Ivanjica - izazovi i iskustva“. Projekat je trajao 23 meseca.


 


Održana promotivna konferencija i medijska prezentacija rezultata projekta Exchange 5


   


Promotivna konferencija i medijska prezentacija rezultata projekta:„Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom“ koji su zajednički realizovali Grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica, Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Naučno tehnološki park kao pridruženi entitet, održana je 22.oktobra 2020 godine u Hotelu „Livade“ Čačak. Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije ( CFCU ). Konferenciju je otvorio Vladimir Gojgić, načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj koji je održao uvodnu reč. Prezentaciju na temu: „Realizovane projektne aktivnosti“ održala je Jovana Đokić, koordinator projekta za Grad Čačak koja je istakla ključne rezultate projekta, i tom prilikom prisutni su upoznati da su Grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i donele niz propisa u skladu sa važećom zakonskom regulativom, kako bi omogućile održivost rezultata i nakon završetka projekta, kao i da je održano ukupno 6 jednodnevnih radionica od strane najistaknutijih stručnjaka u oblasti upravljanja imovinom. Radionice su bila idealna prilika da zaposleni lokalnih samouprava i javnih preduzeća razmene svoja iskustva i znanja u oblasti upravljanja javnom imovinom, kao i da steknu neka nova znanja. Projektom je nabavljena i instalirana neophodna računarska oprema u sve tri lokalne samouprave. Tokom trajanja projekta službenici sve tri lokalne samouprave elektronski su registovale preko 6.500 nepokretnosti u Republičkoj Direkciji za imovinu, što je ujedno jedan od najznačajnih postignuća projekta. Na sledećoj adresi: http://93.87.54.132/eImo/ postavljen je sajt koji omogućava pretragu unetih nepokretnosti kako za zaposlene, tako i za za građane sve 3 lokalne samouprave, što do sada nije postojalo. Pored ovoga, prisutni su mogli čuti da je najveći benefit ovog projekta geodetsko snimanje 46km vodovodne mreže u Trnavi, na Rudniku i Prilikama, izrada tehničke dokumentacije i procena vrednosti vodovodnih mreža. Prezentaciju na temu: „Unapređenje upravljanja javnom imovinom - iskustva i značaj“ održao je Radomir Milovanović, direktor „MSP kosaltinga“. Izjavu za medije dao je Vladimir Gojgić, načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, koji je istakao najznačajnija postiguća projekta i da je njegova realizacija dosta doprinela poboljšanju upravljanja javnom svojinom. Zatim medijima se obratila Svetlana Jevtović, koordinatorka za opštinu Gornji Milanovac, koja je tom prilikom izrazila veliko zadovoljstvo uspešnom saradnjom sa partnerskim opštinama tokom realizacije projekta, i kratko osvrnula na benefite ovog projekta za opštinu Gornji Milanovac. Na kraju, ispred SKGO-a, medijima i svim učesnicima konferencije se obratila i Milena Radomirović, menadžerka programa Exchange 5. „Cilj je da se u nastavku realizacije lokalne samouprave održe na neki konkretan način, rezultate postignute u okviru projekta i da zapravo to upravljanje imovinom faktički postane važan resurs lokalnog ekonomskog razvoja. Uređivanje urbanističke, projektno-tehničke dokumentacije i poznavanje zaista onoga čime lokalna samouprava raspolaže je osnov za planiranje budućih projekata. Ovo dobija posebno na značaju kada se strani investitori interesuju za greenfield ili brownfield lokacije, onda su to direktne investicije u lokalnu samoupravu. Dalje lokalne samouprave mogu razmišljati da li će nešto zadržati u svom korišćenju ili će izdavati ili na neki drugi način komercijalizovati upotrebu nepokretnosti kojima raspolažu, tako da je moguće očekivati da prihodi od ovih nepokretnosti pojačaju lokalne budžete.“, izjavila je Milena Radomirović.


 


Održana šesta radionica na projektu Exchange 5


  


Šesta, ujedno i poslednja radionica u okviru projekta "Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom", koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 03. juna 2020 godine u prostorijama opštine Ivanjica. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Tema radionice je bila: „IKT i GIS u upravljanju javnom imovinom“. Učesnici radionice istakli su značaj upotrebe GIS-a u lokalnoj samoupravi, jer se mnogo brže i efikasnije uspostavlja efikasna evidencija raznovrsnih ključnih podataka. Učesnici su izrazili potrebu za obukom iz oblasti korišćenja GIS-a, odnosno organizacije, implementacije i korišćenja prostornih podataka u lokalnoj samoupravi i za rukovodioce i za ostale korisnike. U okviru projekta "Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom" ukupno je organizovano šest radionica na temu razmene znanja i iskustava u upravljanju javnom svojinom u partnerskim lokalnim samoupravama, čime je ova projektna aktivnost uspešno realizovana.


 


Održana peta radionica na projektu Exchange 5


  


Peta po redu radionica u okviru projekta "oboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom", koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 13. marta 2020 godine u prostorijama opštine Gornji Milanovac. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Tema radionice je bila: „Popis i upis podzemne infrasturkture“. Na radionici je istaknut značaj saradnje sa Republičkim Geodestksim Zavodom i postupak upisa vodova; potreba da se objedini u efikasan sistem, saradnja resornih institucija JLS i RGZ; značaj da se upravljanje javnom imovinom ustroji kao efikasan i funkcionalno objedinjen sistem sa svim relevantnim strukturama.


 


Održana četvrta radionica na projektu Exchange 5


   


Četvrta po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 04. decembra 2019 godine u prostorijama Hotela „Livade“ Čačak. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Tema radionice je bila: „Procena vrednosti II deo“. Na radionici je istaknut značaj odabira odgovarajuće metode procene vrednosti imovine i njihova praktična primena; priprema tenderske dokumentacije za angažovanje procenitelja i najčešći problemi u proceni; prikupljanje, selekcija i analiza podataka, neophodnih, kako u procesu pripreme tenderske dokumentacije, tako i u samom procesu procene vrednosti.


 


Održana treća radionica na projektu Exchange 5


   


Treća po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 27. novembra 2019 godine u prostorijama Hotela „Livade“ Čačak. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Tema radionice je bila: „Procena vrednosti I deo“. Istaknut je značaj procene vrednosti imovine. Učesnici radionice razgovarali su o organizaciji procene vrednosti imovine, terenskom radu, pristupu proceni imovine, izboru i primeni metoda procene, imovinsko-pravnoj dokumentaciji za nepokretnosti.


 


Održana druga radionica na projektu Exchange 5


   


Druga po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 18. novembra 2019 godine u prostorijama opštine Gornji Milanovac. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Tema radionice je bila: „Pravni okviri za upravljanje imovinom lokalnih samouprava“. Na radionici je istaknut značaj efikasnog definisanja nadležnosti lokalne samouprave i primene relevantinih zakona, odredbi i podzakonskih akata; značaj efikasnog usklađivanja opštih akata opština i gradova sa važećim pravnim okvirom; značaj definisanja procedura saradnje između službi i organizacija, javnih preduzeća sa jedinicima lokalne samouprave u okviru JLS.


 


Održana prva radionica na projektu Exchange 5


  


Prva po redu radionica u okviru projekta ”Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom”, koji sprovode Grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Ivanjica i Regionalna Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga u okviru programa Exchange 5, održana je 06. novembra 2019 godine u prostorijama opštine Ivanjica. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Tema radionice je bila: „Upravljanje lokalnom javnom imovinom i relevantni regulatorni okvir“. Na radionici je istaknut značaj strateškog pristupa u organizaciji procesa upravljanja imovinom, informatičkoj povezanosti u procesu upravljanja i dat je uvod u predstojeće teme iz oblasti pravno-administrativnih pitanja, finansija, dobre komunikacije.


 


Promocija projekta Exchange 5 na sajmu ECOFAIR


  


16. ECOFAIR - Međunarodni sajam zaštite životne sredine održan je u Beogradu, u periodu od 02. do 04. oktobra 2019 godine. Ovom prilikom Grad Čačak je predstavio projekat Exchange 5: Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom. 02. oktobra 2019 godine, prezentaciju na temu: "Unapređenje upravljanja javnom imovinom - značaj javnog upravljanja" održao je Radomir Milovanović, direktor "MSP Konsaltinga". Zatim 03. oktobra 2019 godine Radojica Gavrilović, šef Službe za izradu i realizaciju razvojnih projekata, održao je prezenaciju na temu: "Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom-o projektu". 04. oktobra 2019 godine i poslednjeg dana sajma, Jovana Đokić, koordinator projekta za Grad Čačak, prezentovala je na temu: "Komunikacioni plan".


 


Održan prvi sastanak Radnog tima na projektu Exchange 5


 


14. februara 2019 godine u prostorijama Grada Čačka održan je prvi sastanak Radnog tima koji će raditi na implementaciji projekta „Poboljšanje efikasnosti upravljanja javne svojine“ koji finansira EU u okviru Grant šeme Programa Exchange 5. Opšti cilj projekta je doprinos povećanju efektivnosti, efikasnosti i transparentnosti javne administracije kroz poboljšanje upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou, omogućavanjem javnih usluga pogodnijim i pristupačnijim građanima i preduzećima. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Grad Čačak, opštine Gornji Milanovac i Ivanjica biti u mogućnosti da uspostave uređen sistem upravljanja imovinom i tako ispune jedan od najznačajnih zadataka lokalne samouprave na planu ispunjavanja zakonskih obaveza koje proističu iz Zakona o javnoj svojini (2011). Projektom je predviđena reralizacija niza aktivnosti od harmonizacije postojećih i donošenja novih pravnih akata, preko nabavke neophodne računarske opreme do snimanja i izrade tehničke dokumentacije za ozakonjenje vodovodnih mreža u Trnavi, na Rudniku i Prilikama. Pored ovog, Projektom je predviđen upis podataka o nepokretnostima u Republičku Direkciju za imovinu. Članovi projektnog tima su tokom zajedničkog sastanka bili u prilici da se upoznaju sa svojim zaduženjima i obavezama na projektu, aktivnostima koje će biti sprovedene u svakoj partnerskoj opštini, dešavanjima na dvodnevnoj radionici koja je bila održana u Beogradu 29. i 30.01.2019 godine, a na kojoj su prisustvovali zaposleni iz Grada Čačka. Diskutovalo je o nameni učešća opština Gornji Milanovac i Ivanjica. Takođe, na sastanku su dogovoreni koraci za dalju realizaciju projekta, a koji, između ostalog podrazumevaju potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Čačka i opština Gornji Milanovac i Ivanjica.


 


Gradonačelnik Grada Čačka na svečanoj ceremoniji potpisivanja ugovora u okviru programa Exchange 5


 


Grad Čačak je jedna od 48 lokalnih samouprava kojoj je odobren projekat „Poboljšanje efikasnosti upravljanja javnom svojinom“ iz Programa Exchange 5, u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou koju Grad Čačak realizuje u saradnji sa opštinama Gornji Milanovac i Ivanjica. Svečana ceremonija kojom je obeležen početak realizacije grant šeme Programa Exchange 5 održana je 22. januara 2019. godine u Beogradu. Skup u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Ministarstva finansija - Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) označio je početak realizacije 18 projekata ukupne vrednosti 3,5 miliona evra, koji će u 48 lokalnih samouprava unaprediti proces upravljanja javnom imovinom. Program finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija - Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom. Svečanoj ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovao je gradonačelnik Grada Čačka Milun Todorović, predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević i predsednik opštine Ivanjica Zoran Lazović. U uvodnom delu ceremonije prisutnima su se obratili: ministar državne uprave i lokalne samouprave - Branko Ružić, ministarka za evropske integracije - Jadranka Joksimović, Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji - Nj.E. Sem Fabrici, državna sekretarka Ministarstva finansija - Slavica Savičić, pomoćnik ministra finansija - Marko Jovanović i generalni sekretar SKGO - Đorđe Staničić. Ovom prilikom Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave rekao je da su opštine, gradovi i njihove partnerske organizacije uspešno prošli selekciju za dobijanje sredstva iz fondova EU. „Upravljanje imovinom je oblast koja zahteva temeljno uređenje, jer da bi lokalne samouprave na valjan način raspolagale imovinom, prihodovale od nje ili je stavljale u funkciju zadovoljenja potreba građana, važno je da znaju čime raspolažu.“, rekao je Ružić. Ukupna vrednost ugovorenih projekata iznosi preko 3,5 miliona evra, od čega donacija Evropske unije iznosi oko 3 miliona evra, a ostatak predstavlja sufinansiranje od strane korisnika. Prosečna vrednost pojedinačnog granta je oko 165.000 evra, a predviđeno trajanje projekata je 12-18 meseci. Suštinski korisnici Programa, unapređenog upravljanja imovinom i pružanja odnosnih usluga od strane lokalne uprave su lokalne samouprave u Srbiji i građani/lokalne zajednice.