Пословни сусрет 02. јун


Image

У сали за презентације НТП Чачак одржан је пословни сусрет на тему "УПОЗНАЈМО СЕ" дана 02. јуна 2015. године

Циљ састанка је упознавање чланова/ца пословног удружења Унија Чачак 2000 са пословним профилом Научно технолошког парка Чачак.
Састанак је организован ради унапређења сарадње и заједичких активности НТП Чачак и Уније Чачак 2000.

ТВ прилог