Јачање капацитета пословних инкубатора


Image

У четвртак, 19. марта, у просторијама Научно технолошког парка Чачак одржан је састанак са иностраним консултантом Francom Ditrihom из Немачке агенције за међународну сарадњу (GIZ). Састанку су испред НТП Чачак присуствовали директор Сретко Попадић, извршни асистент Мирко Пешић, чланови Скупштине НТП Бранка Јордовић, Адам Зимоњић и Владимир Курћубић, као и Милена Благојевић испред Националне агенције за регионални развој (НАРР) и Анђелија Ковачевић (GIZ).
Након упознавања са мисијом и радом НТП Чачак, Франц Дитрих је истакао да су технолошки оријентисани бизниси доста сложени за реализацију и захтевају више времена и новца за остваривање циља. Навео је потребу за поштовањем стандардизације и сертификације бизниса као и неопходност формирања тимова који ће се посветити технолошком бизнису. Ditrih је нагласио да код развоја пословних и технолошких инкубатора постоје три фазе: одређивање локације и обезбеђивање зграде, техничко опремање зграде инкубатора и трошкови особља (стручна лица са искуством).
У Немачкој постоји 600 пословних инкубатора и већина су технолошки. Ditrih је навео пример технолошког парка у Дортмунду, који је основан '60-тих година прошлог века, за чији је развој било потребно 20 година. Предности овог парка су што се на једном месту налазе универзитет, пословна инкубација, истраживање и индустрија. Његово финансирање је обезбеђено из средстава Привредне коморе, локалне заједнице, локалних банака и фондова Европске уније.
GIZ подржава Србију по налогу Немачког савезног министарства за привредну сарадњу и развој на њеном путу приближавања Европској унији и при јачању конкурентности привреде. Према речима Franca Ditriha, GIZ може да помогне НТП Чачак у развоју пословног модела, али је неопходно пре улагања средстава урадити Студију оправданости.