До 80 хиљада евра подршке технолошким иновацијама у оквиру Програма раног развоја


Image

Програм раног развоја осмишљен је као помоћ младим предузећима у току фазе истраживања и развоја и омогући им да развију своје пословне капацитете, како би своје производе што пре пласирале на тржиште. У претходна два позива, Фонд за иновациону делатност је доделио средства за 33 стартапа, у укупном износу од 2,45 милиона евра.

Пријава


Право на накнаду која износи до 80 хиљада евра имају сва микро, мала и новооснована привредна друштва са седиштем у Србији, која су у већинском власништву приватна и не старија од три године.

Финансирање које Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру програма покриваће максимално 85 одсто укупнх трошкова пројекта у трајању до једне године, али укупни износ додељеног финансирања од стране Фонда не може бити виши од 80 хиљада евра по пројекту. Минимум петнаест одсто од укупно одобреног буџета пројекта, мора бити обезбеђено од стране подносиоца пријаве из других, по могућству приватних извора, независно од Фонда.

Фонд ће у оквиру програма раног развоја обезбедити и обуку из области финансијског менаџмента, заштите интелектуалне својине и развоја пословања, као и припрему корисника за следећу фазу развоја путем менторства за све оне који буду обухваћени овим пројектом.

Документација која се подноси приликом аплицирања:

Изјава подносиоца пријаве за финансирање
Пословни план
Буџет пројекта
Презентација пројекта
Упитник о процени утицаја на животну средину (ЕСQ)
Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5)
Финансијски извештаји за текућу годину (где је примењиво)
Електронска пријава за програм подноси се путем фондовог портала, док се формулар може преузети на страни документација.

Јавни позив за учешће на овом конкурсу отворен је од 28. марта до 1. јула у 15 часова.