ЕУПРО пројекат НТП Чачак


Image

 

Израда техничке документације за објекат Научно технолошког парка Чачак обезбедиће техничке услове за изградњу објекта коју ће финансирати Влада Србије. Након изградње, научно-технолошки парк треба да пружи простор који одговара раду ИТ компанија и академских и пословних удружења из сродних области, а подстаћи ће и иновационе делатности и партнерстава између свих заинтересованих страна.

 

више информација на web презентацији ЕУПРО