ćir lat
о нама
Услуге

Подршка приступу изворима финансирања

Изазови сваког предузетника и иноватора су извори финансија како за отпочињање пословања тако и за раст и развој већ основаног малог или средњег предузећа. Традиционално предузетници су упућени на комерцијалне банке као извор капитала. Банке су постале врло рестриктивне у давању кредита. Поред банака, Влада РС или међународне организације такође настоје да помогну нарочито младим и иновативним предузећима кроз давање донација, субвенција, техничке помоћи и на сличан начин. Пошаљите ваше контакте како би могли да Вас обавештавамо о актуелним конкурсима и доступним фондовима.

Заштита интелектуалне својине

Интелектуална својина је веома значајно средство економског развоја у савременим условима пословања где је неопходна адекватнa правна заштита. У стварању интелектуалних добара ангажује се најкреативнији људски потенцијал и улажу се огромна финансијска средства. Због тога је интелектуална својина једна од најскупљих роба на светском тржишту што најбоље показују подаци о приходима који се оставрују од искориштавања интелектуалне својине.
Завод за интелектуалну својину је посебна организација у систему државне управе Републике Србије у чијој су надлежности послови који се односе на права индустријске својине и ауторско и сродна права.

Коришћење конференцијске сале

НТП Чачак нуди на коришћење конференцијску салу за максимално 70 учесника са комплетном опремом за видео презентације, бесплатан Wi-Fi, било ког дана у недељи.
По потреби сала се може поделити у више сегмената ради паралелног одвијања активности.
Услове за коришћење и резервацију конференцијске сале можете добити позивом на телефон + 381 32 5590 410 или путем E-maila office@ntpcacak.rs.


Услуге оснивача НТП Чачак


Факултет техничких наука у Чачку

За потребе привреде може понудити следеће услуге:

 • Пројектовање производних и електромоторних погона, мехатроничких система, система индустријске аутоматике, аутоматизованих мерних испитних станица, експертских система заснованих на методама вештачке интелигенције;
 • Пројектовање и реализација рачунарски базираних дигиталних уређаја, дигиталних уређаја на бази FPGA кола, специјализованих (embedded) рачунарских система, рачунарских програма за различите платформе (десктоп, мобилне, Интернет апликације), управљачког софтвера за управљање технолошким процесима, рачунарских мрежа, електронских плочица за потребе аутоматизације;
 • Израда техничке документације за машине и опрему;
 • Израда идејних и главних пројеката изведеног стања;
 • Развој интелигентних сензора и IoT уређаја;
 • Инсталација сервера и конфигурисање мрежног софтвера;
 • Израда узорака на 3Д штампачу;
 • Параметрисање фреквенто регулисаних и серво погона и пуштање у рад;
 • Специјализована снимања термомагнетних и термоелектричних својстава материјала;
 • Термовизијска снимања процеса и материјала;
 • Израда архитектонско-грађевинске пројектне и техничке документације објеката;
 • Израда стручних студија и елабората из области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности, производног машинства и технологија;
 • Стручна вештачења и експертизе у области машинства, електротехнике и информационих технологија;
 • Механичка испитивања квалитета ужади, рударских ланаца, електричних проводника, елемената носеће опреме далеководне мреже, елемената контактне мреже у железници, елемената грађевинских скела, при динамичком замору конструкција, пластичних цеви;
 • Електро-енергетска испитивања електричних машина и мерних трансформатора.

Агрономски факултет Чачак

Mоже се ангажовати на пољима саветодавне подршке и препорука за одабир нових идеја и пројеката који би утицали на повећање привредне конкурентности и добити. Такође, кроз различите видове локалне и привредне подршке могао би учествовати у конкретном аналитичком раду и помоћи произвођачима у праћењу процеса производње и квалитету добијених производа са еколошког и здравственог аспекта.

За потребе привреде може понудити следеће услуге:

 • Хемијска лабораторија
 • Лабораторија за хемију и хемијске технологије
 • Лабораторија за инструменталне анализе
 • Лабораторија за семенарство
 • Лабораторија за микробиологију
 • Лабораторија за биологију
 • Лабораторија за педологију
 • Лабораторија за мелиорације и флуиде
 • Лабораторија за анатомију домаћих животиња
 • Лабораторија за механизацију
 • Лабораторија за заштиту биљака
 • Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета
 • Информатичка лабораторија

Институт за воћарство Чачак

Привредном сектору може понудити следеће услуге:

 • Израда елабората и пројеката за заснивање и одржавање засада различитих континенталних врста воћака;
 • Едукација произвођача воћа како у Србији, тако и у земљама у окружењу у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, градовима, општинама и удружењима пољопривредних произвођача;
 • Пружање саветодавних услуга у директном контакту у просторијама Института и изласком на терен код заинтересованих корисника;
 • Пружање стручних услуга хемијских и механичких анализа земљишта у циљу реализације пројеката од националног значаја и од значаја за локалне самоуправе, као и за потребе трећих лица;
 • Давање писаних препорука за заснивање и одржавање засада различитих врста континенталних воћака;
 • Спровођење практичне наставе за ученике средњих стручних школа и Гимназије;
 • Пружање експертских услуга утврђивања здравственог стања биља у промету преко државне границе по налозима унутрашње фитосанитарне инспекције;
 • Испитивања различитости, униформности и стабилности, као и употребне и производне вредности домаћих новостворених сорти/клонова/подлога ради признавања и регистровања у Регистар сорти пољопривредног биља по основу уговорених обавеза са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде РС;
 • Спровођење обука из микропропагације in vitro;
 • Спровођење обука за различите технике криопрезервације за домаће и стране истраживаче;
 • Стручна вештачења из области воћарства, процене вредности засада и експертизе из области воћарства за потребе већег броја окружних и општинских судова;
 • Анализа јаких алкохолних пића у поступку оцењивања.