ćir lat
о нама
Шта је Стартап центар?

Регионални иновациони Стартап центар је део инфраструктуре Научно технолошког парка Чачак, формиран као инсутрумент подршке младим и образованим људима који желе да започну и развијају сопствени бизнис и тако остваре своју економску егзистенцију у својој земљи .

Циљeви