Преквалификација за ИТ на Факултету техничких наука у Чачку


Image

Факултет техничких наука у Чачку је партнер Владе РС у програму за преквалификације у ИТ сектору. Обука се реализује у партнерству са Научно технолошким парком Чачак. Настава ће се одржавати на Факултету техничких наука, а сарадња је успостављена са ИТ компанијама где ће се спровести стручна пракса и које ће размотрити и запошљавање полазника.

Планиран је упис две групе полазника, за два програма: Јава програмирање (16 полазника) и Развој Веб апликација (17 полазника).

Јава програмирање

Развој Веб апликација

Осим поменута два програма полазници ће моћи да развију и унапреде меке вештине према Програму развоја меких вештина .

 

Циљ/Сврха програма

 

Циљ програма је оспособљавање полазника да могу самостално да израде апликације ниске и средње комплексности коришћењем програмског језика Јава као и да стекну потребна знања и вештине за израду савремених, динамичких Веб сајтова и апликација.

 

Опис програма

 

Теоријска обука траје 260 часова (један час је 45 минута), а након теорије следи 160 сати практичног рада у ИТ компанијама. Полазницима ће бити обезбеђено и 12 часова обуке за развој и унапређење меких вештина.

Више информација на сајту ФТН Чачак