Интерактивна платформа пословних информација и нови модел примене иновативних решења


Image

Научно технолошки парк Чачак реализацијом пројекта уводи нове услуге за пословни сектор из Моравичког округа и све друге кориснике у Србији и иностранству. Нова услуга биће доступне свим заинтересованим ММСПП.
Циљеви и планиране активности пројекта су у складу са Програмом подршке пројектима за унапређење економског развоја који има за циљ повећање конкуретности ММСПП кроз развој и унапређење услуга које Подносиоци пријава пружају крајњим корисницима''.