WORKSHOP ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ


Image

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Oрганизује

XXII САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ
са међународним учешћем

Чачак, Србија, 10 и 11. март 2017. године

 

Поштоване колегинице и колеге, позивамо Вас да учествујете на XXII Саветовању о биотехнологији - са међународним учешћем и тиме дате свој допринос развоју науке у овој важној области.


Једна од најважнијих људских делатности je производња и прерада хране. У том правцу су усмерена и многа истраживања чији резултати треба да допринесу повећању приноса у биљној и анималној производњи, што већем степену прераде примарних пољопривредних производа, производњи здравствено безбедне хране и заштити животне средине. Са циљем да будемо у току одређених збивања, као и да сами утичемо својим резултатима на просперитет и унапређивање пољопривреде и њених пратећих делатности, Агрономски факултет у Чачку организује и ово, традиционално, двадесет друго Саветовање о биотехнологији.

Позвамо Вас да 11. марта присуствујете кјучној активности у оквиру Саветовања на Агрономском факултету

WORKSHOP - ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

више информација на web page.