Јавни позив НСЗ


Image

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Национална служба за запошљавање расписала Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 180.000, 00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

  • пријављено на евиденцију Националне службе за запољавање
  • завршило обуку из предузетништва у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације
  • измирило раније обавезе према Националној служби
  • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за де минимис државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

  • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива
  • за обављање делатности за које је утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља
  • за оснивање удружења
  • ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање
  • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса најмање 12 месеци, почев од дана почетка обављања делатности.

Документација се предаје лично или поштом надлежној организационој јединици НСЗ, у два примерка.
Рок за подношење пријава је 10.04.2017. године

Више информација можете добити на сајту www.nsz.gov.rs