Konferencija u Kini "Sino Eastern European Experts Cooperation and Exchange Activit"


Image

Delegacija Republike Srbije koju čine predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, naučnoistraživačkih organizacija i naučno tehnoloških parkova učestvovali su na konferenciji pod nazivom „Sino Eastern European Experts Cooperation and Exchange Activity“ koja je održana u periodu od 17. do 20. maja 2024. godine u Harbinu, NR Kina

Cilj događaja je da učvrsti, produbi i promoviše naučnu i tehnološku saradnju između NR Kine i istočno-evropskih zemalja, kao i da pomeri granice inovativnih dostignuća i razmene talenata. Aktivnosti u okviru konferencije pokrivaju 9 različitih oblasti od kojih i aero tehnologiju, veštačku inteligenciju, robotiku, svemirske tehnologije, pametnu proizvodnju i niskokarbonsku energiju.

Konferencija je okupila više od 500 eksperata iz NR Kine i inostranstva radi zajedničke diskusije na temu najnovijih dostignuća u navedenim oblastima, kao i mogućnosti za kreiranje novih saradnji u cilju daljeg zajedničkog razvoja svih zemalja učesnica.

Nakon obraćanja predstavnika NR Kine, zamenika predsednika pokrajine Hejlonjang (Heilongjiang) i direktora Harbinskog instituta za tehnologiju koji su u svom obraćanju istakli otvorenost R.Srbije za saradnju značaj komunikacije i značaj razmene informacija, komunikacije i zajedničkih aktivnosti na polju nauke i inovacija između NR Kine i R.Srbije, prisutnima se obratio i prof. dr Miroslav Trajanović koji je podstakao prisutne da iskoriste događaj kako bi predstavili svoj rad i dostignuća, razmene informacije i pronađu odgovarajuće partnere za naredne naučne i inovativne poduhvate.