Третман воде пре употребе и пречишћавање отпадних вода


Image

Дана 23. маја 2014. године, Научно технолошки парк Чачак у сарадњи са ЈКП Водовод Чачак, фирмом Водоинжењеринг Чачак и компанијом Airone Ambiente S.r.l. из Италије, организовао је  међународни пословни сусрет  „Business Friday“ на тему:

"Третман воде пре употребе и пречишћавање отпадних вода"

Пословни сусрет је одржан у сали за презентације НТП Чачак са почетком у 12.00 часова.

Представљене су следеће презетације:

  • Систем даљинског надзора и управљања у ЈКП Водовод Чачак
    дипл. инг. ел. Милош Станишић
  • Мобилно постројење за пречишћавање потрошне воде
    дипл. инг. Александар Ненадовић
  • Постројења за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода и предлог техничког решења за пречишћавање отпадних вода у Атомској Бањи Горња Трепча
    P.ch. Govanni Emiliani (Airone Ambiente S.r.l.) i MR. Giambattista Mazzotti (Airone Ambiente S.r.l.)

Након презентација говорило се о предлозима за реализацију конкретних постројења кроз дискусију и појединачне разговоре. Пословном сусрету је присуствовало око 50 учесника.