Jačanje kapaciteta u oblasti IP-ja i tehnološkog transfera – Predstavnici srpskog inovacionog ekosistema u studijskoj poseti Švajcarskoj


Image

U organizaciji Švajcarskog instituta za zaštitu intelektualne svojine – Swiss IPI, tim Naučno-tehnološkog parka Čačak, zajedno sa predstavnicima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije, Univerziteta u Beogradu, Naučno-tehnološkog parka Niš i Naučno-tehnološkog parka Beograd , boravio je, u periodu od 26.03. do 29.03.2023. godine, u studijskoj poseti Švajcarskoj.

Studijska poseta Švajcarskoj donosi nam veliko učenje na temu intelektualne svojine i tehnološkog transfera. Zemlja sa najvišim Global Innovation Index-om približila nam je i omogućila dubok uvid u svoje primere dobre prakse u ovoj oblasti koji su samo u 2021. rezultovali sa 83 spin-off kompanija!

Tokom posete, susreli smo se sa ključnim akterima švajcarskog ekosistema u delu razvoja inovacija i tehnološkog transfera. Pored vredne razmene iskustva i bližeg upoznavanja rada Swiss IPI, imali smo priliku da dobijemo i uvid u praksu, rezultate i ključne aktivnosti Asocijacije za tehnološki transfer SwiTT, Kancelarije za TT ETH Zurich univerziteta, EPFL-a, Bluelion inkubatora, BioAlps asocijacije i Sekretarijata za edukaciju, istraživanje i inovacije SERI.

Među vrednim lekcijama koje smo poneli su i to da efikasan sistem transfera tehnologija funkcioniše na više nivoa, da su izuzetno važne bottom-up inicijative, i da interakcija svih aktera čini sistem koji funkcioniše.

Studijska poseta Švajcarskoj realizovana je u okviru projekta “Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova” kojim Vlade Švajcarske podržava dalji razvoj tehnološkog preduzetništva i mreže NTP-ova u Srbiji, a sprovodi Naučno-tehnološki park Beograd.