Poseta delegacije Švajcarske NTP Čačak


Image

Naučno tehnološki park, Čačak, u četvrtak 23. marta, ugostio je delegaciju ambasade Švajcarske. Poseti su prisustvovali gospodin Richard Kohli – direktor kancelarije Švajcarske za saradnju u Srbiji i njegov zamenik gospodin Derek George, kao i Jelena Pavlović. Ispred Naučno - tehnološkog parka Beograd, poseti su prisustvovale v.d. direktorka Gordana - Danilović Grković i Jovana Vasić, na funkciji direktorke poslovno – tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu.

Prvobitno je posećena, nekadašnja lokacija Naučno tehnološkog parka Čačak, u ulici Nikole Tesle, gde je direktor Mirko Pešić predstavnicima ambasade predstavio istoriju nastanka rasta i razvoj organizacije. Razmenili su mišljenja o prednostima i nedostacima lokacije, gde još uvek NTP Čačak ima svoje korisnike. Nakon toga su posetili prostorije u objektu i dve kompanije članice Adakta i DataBit, čiji su osnivači kompanija imali priliku da predstave svoje poslovanje. Zatim su razgovarali o samom poslovanju, osnivačima, zaposlenima i poseta je nastavljena ka Regionalnom Inovacionionom Startap Centaru.

U samom centru, predstavljen im je prostor i objašnjeno na koji način se koriste resursi datog prostora, gde su samo posetioci istakli da je prostor jako lepo opremljen i da su uslovi rada po njihovim zaključcima pohvalni. Gospodin Kohli je istakao da veruje da će mladi ljudi i dalje koristiti ovakav potencijal kojim Naučno tehnološki park Čačak raspolaže i da se očekuje rastuća margina samih startap timova.

Poslednja lokacija za obilazak bila je upravna zgrada Naučno tehnološkog parka Čačak, gde su u konferencijskoj sali prisutni mogli da razmene iskustva o samom parku, kao i to šta je sve postignuto tokom rada i na koji način se park razvija i koliko timova ima u svom sastavu. Kao uspešani timovi, predstavili su se Nikola Kaličanin predstavnik startap tima „Care4U” i Denis Hamidović u ime startap kompanije ,,Bibo bot“ i predstavili kako se timovi razvijaju uz podršku „Raising Starts” programa i na koji način su koristili resurse NTP Čačak. Nakon predstavljanja ovih kompanije delegacija je posetila i laboratoriju NTP, gde su mogli da se upoznaju sa kojim resursima sama laboratorija raspolaže.

Zatim je usledio obilazak startap kompanija koje se razvijaju u okviru NTP zajednice:

  • ,,Vetroinženjering“ koja radi na razvoju vertikalnog vetrogeneratora pod nazivom - Vetroing. Sistem ovakvog vetrogeneratora omogućava proizvodnju električne energije i smanjenje potrošnje u u okviru udobnosti doma svakog pojedinca. Vetrogenerator je modularan, tako da je omogućeno lako proširivanje dodatnim elementima, shodno potrebama korisnika. Kompanija je tokom razvoja u okviru NTP zajednice dobila podršku Fonda za inovacionu delatnost i bila učesnik programa Smart Start.
  • "Zamba IP" koja se bavi razvojem uređaja za decentralizovanu ventilaciju, grejanje i klimatizaciju. Primenom jedinstvene tehnologije, uvode principe Industrija 4.0 u građevinarstvo, čime se 10-15% smanjuju troškovi ili povećava korisna površina viskoke gradnje u poređenju sa klasičnom gradnjom. Proizvod kompanije se trenutno nalazi u fazi razvoja i izrade prototipa, na čemu rade u okviru NTP zajednice.

Po obilasku kompanija i prostora parka, bilo je reči:

  • O jačanju unutrašnjih kapaciteta menadžmenta NTP Čačak - kroz različite obuke u cilju jačanja internih resursa,
  • Organizovanju takmičenja Startap kampa pod nazivom “Kampino”, koji je prvi put realizovan prethodne godine, ali ima potencijal da postane tradicija NTP Čačak. Startap kamp se realizuje sa ciljem osnaživanja startap ekosistema u regionu centralne i zapadne Srbije, kroz upoznavanje mladih sa značajem startap inovacione zajednice i mogućnostima i znanjima koji su im na raspolaganju,
  • Kao i mentorske podrške, stručnih predavanja koja su neophodna i usluga kroz projekat Tehnopark Srbija 2 - Kroz konsultantske usluge koje su NTP Čačak na raspolaganju tokom trajanja projekta Tehnopark Srbija 2 - podsticanje izvoza kroz razvoja tehnoloških parkova NTP Čačak radi na razvoju i unapređenju poslovnog modela, pravila i procedura sa ciljem jačanja unutrašnjih kapaciteta koji će moći da odgovore izazovima u poslovanju i doprinesu razvoju inovacione zajednice.

Poseta je završena u duhu međusobnog kooperativnog razgovora o projektu Tehnopark Srbija 2 - podsticanje izvoza kroz razvoj Naučno tehnološkog parka, Čačak, gde je istaknuto da će projekat biti produžen do 2025. godine.