Predavanje "Pisanje razvojnih projekata" i B2B sastanci


Image

Naučno tehnološki park Čačak je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor tokom decembra i januara realizovao Mentoring program za MSPP u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Program je realizovan u okviru projekta EU PRO+. Kao rezultat toga realizovan je završni događaj na temu “Pisanje razvojnih projekata” i B2B sastanci. 

U utorak, 14. februara 2023. godine, događaj je realizovan u prostorijama Naučno tehnološkog parka Čačak. Tom prilikom prisustvovale su kompanije koje su prošle Mentoring program, kao i ostale kompanije sa prostora zapadne Srbije.

Događaj je organizovan kroz tri segmenta. U prvom delu prisutni su imali priliku da od eksperata iz RRA Zlatibor čuju osnovne smernice u pisanju projektnih predloga, zatim su u drugom delu predstavljeni rezultati rada sa kompanijama kroz realizovani Mentoring program. Kao završnica događaja usledili su međusobni B2B sastanci kompanija i B2B sastanci kompanija sa konsultanima iz RRA Zlatibor.

Od preko 20 prijavljenih kompanija za Mentoring program, 15 selektovanih je imalo priliku da sarađuje sa stručnim mentorima iz RRA Zlatibor. Svaka firma je na raspolaganju imala preko 40 sati rada na pripremi projektnih predloga sa svojim mentorom.