Svečano potpisan Memorandum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu


Image

Dana 29.11.2022. godine, delegacija Naučno tehnološkog parka Čačak, na čelu sa v.d. direktorom Mirkom Pešićem, posetila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Tom prilikom, potpisan je Memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta i Naučno tehnološkog parka Čačak. Pored v.d. direktora Mirka Pešića, potpisivanju Memoranduma, prisustvovali su: Kristina Resimić i Stefan Urošević (NTP Čačak), predstavnici Ekonomskog fakulteta, Slađana Savović (prodekanka za nauku) i Milena Jakšić (dekanka), kao i Ivan Marković (direktor Biznis inovacionog centra iz Kragujevca).

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, v.d. direktora Mirko Pešić, održao je kratku prezentaciju pred studentima prve godine. Teme prezentacije su bile: dosadašnji ostvareni rezultati NTP Čačak, aktuelni projekti sa akcentom na program Raising Starts 3.0, kao i motivacija mladih da pokrenu soptsveni biznis.