"2nd DIH2 convention" u Bratislavi


Image

U Bratislavi je 19. i 20. oktobra održana druga DIH2 konvencija u okviru projekta DIH2 čiji je Naučno tehnološki park Čačak deo. 

Ključne teme konvencije robotike bile su upoznavanje tima koji sprovodi projekat kao i uloge donatora, nakon čega je predstavljen plan rada za narednih nekoliko meseci u kojem se nalazi i organizacija „Local robot day“ – a. Priliku da se javno predstave imali su digitalni inovacioni habovi iz: Francuske, Litvanije, Austrije, Španije i Slovačke. Tokom konvencije najavljena je i sledeća koja će biti održana u januaru sledeće godine na Kipru. Tokom konvencije uspostavljeni su i prošireni poslovni kontakti sa organizacijama iz: Španije, Grčke, Mađarske, Finske, Slovenije, Portugala, Nemačke, Danske i Italije.

Jedan od ciljeva događaja bio je da se predstavnici DIH-ova iz više od dvadeset zemalja Evrope okupe na jednom mestu i razmene iskustva i znanja iz oblasti robotike, trenutnih trendova i primene robotike u privredi. Projekat ima veliki uticaj na transfer znanja i tehnologije iz drugih država Evrope, a sve u cilju digitalizacije i implementacije robotike u MSP-ovima, stratapima, ali i drugim privrednim društvima.