Conference for Peer Exchange on Revitalizing old Industrial Sites including a Study Visit


Image

Konferencija je otvorena predstavljanjem projekta „Sustainable Smart Specialisation for the Re opening of Industrial Sites in the Danu be Region (RIS4Danu)“ koji je počeo u junu 2022. godine i realizovaće se do kraja 2024. godine. Jedan od učesnika konferencije, bio je prof. Dr Dominik Forai, predsedavajući za ekonomiju i upravljanje inovacijama na EPFL (Federalni institut za tehnologiju u Lozani).

Konferencija je sadržala i predstavljanje industrijskih lokacija iz 10 partnerskih evropskih zemalja koje su obuhvaćene projektom, među kojim je bila i lokacija nekadašnje kompanije CER, deo koji je opredeljen za izgradnju novog poslovnog kompleksa za Naučno tehnološki park Čačak.

Narednog dana nakon konferencije su realizovane posete u mestima na području Gornje Austrije gde se nalaze stare industrijske lokacije koje su rekonstrujisane u moderne poslovne prostore ili razvojne tehnološke centre. Prva poseta je bila „Zukunftspark +“ u mestul Tulnu gde je predstavljen uspešan model obnavljanja prostora stare štamparije u savremen poslovni prostor za nove kompanije i saradnju sa preko 1500 istraživanja koliko ima ovo malo mesto sa nešto više od 15 000 stanovnika. Nakon toga poseta je organizovana u mestu Krems, koje je nešto veći od Tulna i u kome je više zastupljena industrija i intenzivna proizvodnja vina. U Kremsu je predstavljen primer revitalizacije proizvodnog i kancelarijskog prostora nekadašnje fabrike tekstila za auto indistriju u novi poslovni park sa oko 35 000 m2 za preko 20 novih komapnija.

Organizator konferencije je bio Eko Plus (The Business Agency of Lower Austria Ltd).