Održane radionice mehatronike


Image

U periodu od 18. do 24. avgusta, Naučno tehnološki park Čačak u okviru realizacije projekta podržanog od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, organizovao je radionice mehatronike namenjene srednjoškolcima i studentima.

Predavači na radionicama bili su profesori iz Mašinsko-saobraćajne škole, Milena Polić i Stefan Milenković. Polaznici su tokom 5 radnih dana imali priliku da uče i primenjuju stečena znanja, iz oblasti mehatronike, na najsavremenijoj Festo opremi u laboratoriji NTP-a.

Završetkom radionica, polaznici su usvojili praktična znanja kao što su: samostalan rad u programu Fluid-Sim, izrada šemi povezivanja PLC-a i logičkog modula, simulacija rada povezanih šema u programu, prepoznavanje i montaža komponenti, izrada i povezivanje elektro-pneumatskih šema i puštanje sistema u rad.

Najvredniji polaznici radionica nagrađeni su za svoj trud i aktivnost sertifikatom.