Otvoren konkurs za dodelu strateških grantova 2022.


Image

WWF (World Wide Fund for Nature) raspisao je prvi konkurs za dodelu strateških grantova u okviru projekta “AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME – BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA”.

Sva udruženja građana/organizacije civilnog društva registrovana u Republici Srbiji, koja se bave zaštitom životne sredine i klimatskim promenama, ispunjavaju uslove za prijavu za Program strateškog granta u visini od maksimalno 18.000 evra.

Projekat je podržan od strane EU kroz Program podrške civilnom društvu.

Program podrške OCD obuhvata: finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine, jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta i tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih/međunarodnih organizacija.

WWF će za sve zainteresovane, koji žele da saznaju više o pozivu, organizovati info sesiju 02. septembra 2022. godine u 12 časova, putem platforme ZOOM.

Konkurs za prijave otvoren je do 22. septembra 2022. godine, do 15 časova.

Podnošenje predloga projekata, kao i prijava za info sesiju, vrši se slanjem e-maila na adresu: grantovis@wwfadria.org.