Katapult – javni poziv Fonda za inovacionu delatnost


Image

 

Fond za inovacionu delatnost objavio je Javni poziv za program akceleracije – Katapult. Cilj programa akceleracije je unapređenje nivoa inovativnog preduzetništva i obezbeđivanje boljeg pristupa eksternim izvorima finansiranja za rast preduzeća, kao i povećanje broja novih ili poboljšanih proizvoda i usluga na tržištu.

Katapult je namenjen je startap preduzećima koja su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta (Ideation), kao i preduzećima sa dokazanom tržišnom trakcijom sa ciljem ubrzanja rasta i prikupljanja dodatnih finansijskih sredstava (Scale-up).

Program akceleracije nudi intenzivno tromesečno mentorstvo i finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava od 20.000 evra (za Ideation kategoriju preduzeća) do 50.000 evra (za Scale-up kategoriju preduzeća).

Preduzeća u okviru ovog programa imaju priliku da sarađuju sa više od 30 iskusnih međunarodnih i lokanih mentora kako bi unapredili svoje poslovanje i stekli nove veštine za privlačenje privatnih investicija.

Dodatno, statapovima koji obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od devet meseci od završetka akceleracije, na raspolaganju je finansijska podrška do 300.000 evra bespovratnih sredstava.

Prijave preduzeća iz svih oblasti nauke i tehnologije, kao i industrijskog sektora se podnose putem Katapult portala do 15. septembra 2022. godine u 15:00 časova.