Promocija projekta "Inovacije i nove tehnologije u MSP centralne i zapadne Srbije"


Image

U sredu, 29. juna, Naučno tehnološki park Čačak na lokaciji mesta sedišta organizovao je prezentaciju povodom početka novog projekta pod nazivom „Inovacije i tehnologije u malim i srednjim preduzećima centralne i zapadne Srbije“, koji predstavlja jedan od 16 podržanih u ovom pozivu kroz program Evropske unije za lokalni razvoj „EU PRO Plus, doprinos uravnoteženijem ekonomskom razvoju“.

Planirane aktivnosti fokusirane su na sledeće tri oblasti:

- robotika,

- veštačka inteligencija i

- pristupni fondovi za mala i srednja preduzeća.

Oslanjajući se na veoma vrednu opremu kojom raspolaže NTP Čačak, kao i na ostvarenoj saradnji sa stručnim ekspertima i vodećim institucijama na polju robotike, namera je uspostavljanje razvojnog centra u ovoj oblasti.

Projektom će biti obuhvaćeno više od 50 malih i srednjih preduzeća sa područja centralne i zapadne Srbije iz više proizvodnih industrija kroz podršku u procesima integracije sistema u proizvodnji, sticanja stručnog znanja i mentorska podrška za finansiranje inovacionih projekata.