Konferencija MSP Srbije 2030: MSP100 Expo


Image

U okviru Platforme za opšte društveni dijalog "Održivi razvoj za sve", a u kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 Ujedinjenih nacija, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) već više od dve godine vodi dijalog sa ključnim srpskim preduzetnicima o potrebama razvoja srpske privrede, radi prepoznavanja i pokretanja inicijativa koje će doprineti ostvarivanju ove vizije do 2030. godine.

Tim povodom, u MIND Tehnološkom Parku u Kragujevcu, održana je završna konferencija i izložba pod nazivom "MSP Srbije 2030: MSP100 Expo", koja je okupila 100 najuspešnijih kompanija u Srbiji, čiji se proizvodi izvoze van granica naše zemlje. Ono što je jako značajno da se istakne je da među tih 100 najuspešnijih kompanija, pet je iz Čačka, dok je značajan broj kompanija sa područja Moravičkog okruga. U tih 5 kompanija spadaju kompanije “Tetragon”, “Basna”, “9. Septembar”, “Stax” i “DMITEH”. 

Konferencija i ceo događaj je okupio jedne od najznačajnijih učesnika u razvoju preduzetništva i poslovanja u našoj zemlji, kao i goste iz ambasade Švajcarske i ambasade Nemačke. Kroz konferenciju održana su 3 okrugla stola, a to su:

  • Jačanje kapaciteta i tehnološka i “zelena” transformacija
  • Povećati dostupnost kvalifikovanih ljudskih resursa
  • Povećanje i diversifikacija pristupa finansijama

Pored toga, održana su i dva panela gde se govorilo o okolnostima za razvoj malih i srednjih preduzeća  u našoj zemlji, kao i šta je potrebno da do 2030. godine na narednom panelu imamo 500 MSP-a koji će imati slične uspehe kao već predstavljenih 100 na sadašnjoj konferenciji.

Značajno mesto u svim dešavanjima tokom konferencije je imala tema inovacije i tehnološki razvoj i povezivanje nauke i privrede, tako da su direktor NTP-a Čačak i predsednica Skupštine osnivača NTP-a Čačak, učestvovali na tematskoj diskusiji na temu Jačanje kapaciteta i tehnološka i “zelena” transformacija. Pored predstavnika NTP-a, bio je prisutan i Pavle Milošević, predstavnik kompanije Fragment, koji je takođe učestvovao u razgovorima. Tom prilikom su iz svojih uglova predstavili inovacionu infrastrukturu zasnovanu na četiri Naučno tehnološka parka, kao i usluge koje pružaju NTP-ovi.

Direktor NTP-a Čačak govorio je o podršci tehnološkim kompanija kroz projekat EU PRO Plus kroz koji se narednih 9 meseci pruža mogućnost kompanijama da jačaju svoje kapacitete za primenu novih tehnologija, naročito iz oblasti robotike i Big data science. 

Ova konferencija je od značaja za NTP Čačak, jer je pružila mogućnost predstavnicima da predstave NTP Čačak, da ostvare nove kontakte, kao i da naprave okvirne planove za buduće saradnje.