Rezultati Javnog poziva startap kompanijama za korišćenje Nacionalne platforme za veštaču inteligenciju


У складу са циљевима и мерама Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији, за период 2020-2025. године, Влада Републике Србије обезбедила је Националну платформу за вештачку интелигенцију (AI платформа). 

Прва Национална платформа за вештачку интелигенцију у Државном дата центру у Крагујевцу представља суперкомпјутер последње генерације, високих перформанси, рачунарске густине од 5 petaFLOPS-а, произвођача NVIDIA спреман да обради огромну количину информација у кратком временском периоду.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (ИТЕ) потписала је споразуме о коришћењу прве Националне платформе за вештачку интелигенцију са научно-технолошким парковима из Београда, Новог Сада, Чачка и Ниша у циљу подршке рада паркова на имплементацији, унапређењу и ширењу вештачке интелигенције у Републици Србији, подршке научно-истраживачком раду у области вештачке интелигенције, као и осигурању примене вештачке интелигенције у индустрији Републике Србије.

На основу споразума, ИТЕ обезбеђује и додељује научно-технолошким парковима ресурсе на AI платформи, уз могућност да научно-технолошки паркови те ресурсе деле и са стартаповима који су њихови чланови. 

Након спроведеног Јавног позива стартап компанијама за коришћење Националне платформе за вештачку интелигенцију и завршетка процеса административне провере позитивно су оцењени следећи стартапови: 

INIT Technologies doo Novi Sad,
Just Start,
Beehold,
RedTech,
Digital worx doo,
One Data Labs doo.

Додељени ресурси на AI платформи се могу користити до шест месеци, уз могућност продужења наведеног периода уколико корисник (стартап) има потребу за тим.