Uloga naučno-tehnoloških parkova u razvoju startap ekosistema i razvoju drugih vidova podrške


Image

Naučno tehnološki park Čačak je imao priliku da prisustvuje panel diskusiji u Načno tehnološkom parku Beograd, na temu Uloga naučno-tehnoloških parkova u razvoju startap ekosistema i razvoju drugih vidova podrške. Predstavnik Naučno tehnološkog parka Čačak, v.d. direktora Mirko Pešić, imao je priliku da u svom obraćanju, a kasnije i kroz diskusiju predoči značaj i važnost postojanja inovacione zajednice i koliko ona utiče na razvoj startap ekosistema.

Radionica je bila održana 11.10.2021. godine, u NTP Beograd, i ovo je bio jedinstven susret svih rukovodećih lica naučno-tehnoloških parkova u Srbiji.

Opšti cilj radionice bio je da se istraže načini poboljšanja i/ili proširenja uloge naučno-tehnoloških parkova u razvoju startap ekosistema i drugih vidova podrške, kako bi u punom smislu naučno-tehnološki parkovi bili facilitatori inovacionog procesa u Srbiji kroz transfer tehnologije i komercijalizaciju istraživanja koja se sprovode na univerzitetima i istraživačkim centrima, a sve u cilju stvaranja novih preduzeća, procesa i poslovnih modela. Radionica je organizovana u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Naučno-tehnološkim parkom Beograd.

Učesnici panel diskusije:

Uloga naučno-tehnoloških parkova i Centra za inovacije u razvoju startap ekosistema u Srbiji

Panelisti:

  • Gordana Danilović Grković, direktor, Naučno-tehnološki park Beograd
  • Nebojša Drakulić, direktor, Naučno-tehnološki park Novi Sad
  • dr Milan Ranđelović, direktor, Naučno-tehnološki park Niš
  • Mirko Pešić, direktor, Naučno-tehnološki park Čačak
  • dr Ivan Rakonjac, direktor, Fond za inovacionu delatnost