Publikacija Službe za inovacije “Serbia Innovation”


Image

U prilogu se nalazi publikacija Službe za inovacije “Serbia Innovation” namenjena promociji naučno-tehnoloških parkova Srbije i drugih informacija koje su od koristi za internacionalizaciju. Publikacija je namenjena delegacijama koje dolaze u PKS, ambasadama, stranim kompanijama koje bi iskoristile članstvo u NTP. Cilj publikacije je privući više investicija i stvoriti povoljno okruženje za razvoj i promociju inovacija i inovativnog preduzetništva kako bi Srbija mogla da ide u korak sa svetskom praksom, što potvrđuje jasnu vezu između ulaganja u istraživanje i razvoj i rasta ekonomije na jednoj strani, konkurentnosti i pozitivnog uticaja na društveni razvoj s druge strane. Osnovni cilj naučnih i tehnoloških parkova Srbije je plasiranje tehnologija zasnovanih na inovacijama na regionalnom i globalnom tržištu koje generišu visoku dodatu vrednost, što direktno stimuliše izvoz. Brošuru možete preuzeti ovde.