Promocija monografije fabrike Cer


Image

U prostorijama Naučno tehnološkog parka Čačak (Dr Dragiše Mišovića 169) u četvrtak, 27. maja, sa početkom u 10:30, održana je promocija monografije fabrike Cer. Početak promocije obeležilo je uvodno obraćanje izdavača, nakon toga predstavljanje monografije, reč autora i za sam kraj okrugli sto na temu ”Razvoj investicione opreme kao činioca ekonomskog razvoja" i koktel. Prioritetan zadatak monografije je da prikaže razvojni put Fabrike termotehničkih uređaja „CER“, od dana njenog osnivanja 1953. godine, do njene privatizacije 2009. godine. U trenutku osnivanja fabrika je zapošljavala 93 radnika. Delatnost fabrike bila je proizvodnja termotehničkih uređaja i montaža elektroenergetskih objekata. Kroz monografiju je prikazan celokupan životni vek fabrike i uticaj koji je ostavila u našem prostoru. Od dana osnivanja, fabrika je ostvarila permanentan razvoj i uspon sve dok nije došlo do početka raspada države, ekonomske krize, sankcija i na kraju bombardovanja od strane NATO snaga 1999. godine. U fabrici je radilo skoro uvek preko 1.000 do 1.800 radnika.

 

 

 

 

 

 

„Fabriku su stvarali ljudi i veliki je broj njih koji su u datim trenucima veoma značajni za postignuća fabrike. Nemoguće ih je sve navesti u okviru jedne ovakve knjige. Fabrika je praktično do „zadnjeg atoma svoje snage“ nagrađivala svoje zaslužne radnike kroz jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina vernosti a posebne nagrade „3. februar“ dobijali su istaknuti pojedinci u prethonoj godini. Kroz lik „cerovaca“ i uz moto da je nagrada i pohvala mnogo delotvornija od kazne, Fabrika je u dugom nizu godina uspevala. Postignuća fabrike su hronološki prikazana, tako da se mogu jasno uočavati svi usponi, padovi, problemi i način njihovog rešavanja. Uz poslovni deo pratili smo i životni standard, kulturni i sportski život, koji smo ipak zbog obimnosti morali malo manje detaljisati.“- kaže autor, prof. u penziji, dr Sreten Popović.