Postavka solarne elektrane u NTP-u Čačak


ImageНаучно технолошки парк Чачак настоји да за своје чланице ствра најбоље услове за развој, примену иновација и успешно пословање. Изградњом соларне електране на новој локацији у коју смо се уселили прошле године у јуну, подижемо енергетске капацитета објекта и подстичемо ширу јавност да буду енергетски ефикасни и чувају животну средину.Соларна електрана је набављена као саставни део опремања објекта на новој локацији, постављена је на крову производно-халског простора и има снагу 25 kW. Произведена електрична енергија се примарно користи за рад 12 компанија у саставу НТП-а, док ће се сав вишак произведене електричне енергије враћати у мрежу са које се снадбевамо. Пројектанти и извођачи радова су компанија Нолеко из Чачка са којима имамо одличну сарадњу на пољу промоције обновљивих извора енергије и ангажовања инжењера и студената са ФТН Чачак кроз различите програме.

Постављена опрема покрива 10% укупне снаге електроенергетског прикључка објекта и за нас је она прва фаза примене соларних система, нећемо се на овоме зауставити. Ускоро очекујемо увећање кацитета кроз додатне инвестиције. Соларна електрана је доступна свакоме ко жели да истражује ову област, испита своје предпоставке у техничком и пословном смислу и наравно на располагању је нашим образовним установама као наставно средство за ученике и студенте.